เทคนิคการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

อาจจะกล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี้การแพทย์สมัยใหม่ยิ่งมีความก้าวหน้ามากเท่าไร แต่ทว่าคนส่วนมากกลับแสวงหาการรักษาแบบดั้งเดิมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ป่วยด้วยโรคต่างๆ ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าจะต้องรักษาอย่างไม่สิ้นสุด หรืออาจจะกล่าวได้ว่า “เป็นโรคเรื้อรัง” สุดท้ายคนป่วยเองก็เลยเลือกที่จะทำการรักษาแบบประคับประคองนั่นเอง อย่างไรก็ดี ในฐานะของคนดูแลคนป่วยเอง ก็ต้องมีการเตรียมตัวไม่แพ้ตัวคนป่วยเองเช่นกัน และเทคนิคการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มีดังต่อไปนี้  1.การเตรียมใจ  สำหรับสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกเลยก็ว่าได้ ที่ทุกคนควรทำใจ หรือว่าเตรียมใจ เมื่อจะต้องทำการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพราะนั่นหมายความว่า คุณจะต้องรับบทบาทและหน้าที่อันหนักหนากว่าเดิม คุณต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิต ว่ามีทั้งการเกิด การแก่ การเจ็บและการตาย สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้พ้น อาจจะกล่าวได้ว่า แม้ในฐานะคนดูแล ไม่ว่าจะเป็นญาติสนิท คนรัก สามีภรรยา บุตร การทำใจหรือการเตรียมใจ คือขั้นตอนที่ยากกว่าขั้นตอนอื่นๆ และต้องผ่านพ้นไปให้ได้ เพราะการดูแลแบบประคับประคอง แท้จริงแล้วไม่ได้แปลว่าไม่ทำการรักษา แต่จะทำการรักษาแบบที่ไม่ทำให้คนป่วยทรมานมากเกินไปจนกว่าจะเสียชีวิต แต่ไม่ได้มุ่งเน้นการค้นหาวิธีให้รอดชีวิต อย่างไรก็ดี กว่าจะมาถึงขั้นตอนของการเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองก็แปลว่าจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์มาแล้วนั่นเอง ซึ่งอาจจะต้องมีการแจ้งจากทางแพทย์และพยาบาลเพื่อให้คนไข้และญาติได้ทำความเข้าใจ  2.การบอกให้คนไข้ได้เข้าใจในโรคภัยของตนเอง  สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ การบอกให้คนไข้นั้นได้เข้าใจกับโรคภัยของตนเอง รู้ว่าการเจ็บป่วยของตนเองอยู่ในระดับใดกันแน่ และสามารถทำการรักษาได้ในขอบเขตใดกันแน่อีกด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี การบอกให้คนไข้ได้รับรู้ และเข้าใจว่าโรคของตนเองอยู่ในระดับใดจะช่วยให้คนไข้เตรียมการได้อย่างถูกต้อง เช่น บอกสิ่งที่ยังติดค้างในใจของตนเอง บอกลูกหลานว่าคนที่อยากเจอสักครั้งก่อนลาโลกนี้ไปคือใคร และที่สำคัญ ตัวคนที่อยู่ใกล้ชิดเองก็จะต้องพยายามทำดีกับตัวคนไข้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อีกด้วย  และนี่ก็คือสิ่งที่หลายๆ คนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าตนเองสามารถดูแลได้อย่างเต็มที่มากหรือน้อยแค่ไหน และไม่เสียใจเมื่อเวลาผ่านไปแล้วหวนคิดถึงสิ่งที่ตนเองไม่ได้ทำ หรือว่าทำแล้วไม่สำเร็จนั่นเอง  หากทำได้เช่นนี้เราจะสามารถใช้ชีวิตการดูแลประคับประคองแบบมีคุณภาพได้